BRILLER PÅ JOBBEN

Briller på skrivebordSynet utgjør rundt 80 % av sanseinntrykkene dine og da er det viktig at du velger kvalitet på brilleglassene.

Det hjelper lite med klar høy skjermkvalitet på telefon, TV, I-pad og dataskjerm dersom brilleglassene dine har lav oppløsning, blir fort skitne m, er fulle av riper og reflekser.

Vi har valgt BBGR som vår brilleglass leverandør – en fransk brilleglassfabrikk som har produsert brilleglass i over 160 år tilbake i tid. Kvaliteten på BBGR sine brilleglass er utprøvd og testet og gir deg garanti på god synskomfort og optimal synskvalitet.

BBGR brilleglass >>

Briller på jobben:

Godt over halvparten av alle yrkesaktive jobber foran dataskjerm, og to av tre trenger briller. Etter fylte førti må de aller fleste ha en spesialtilpasset brille til skjermjobbing, men behovet kan oppstå tidligere.

Ifølge Arbeidsmiljøloven har alle som arbeider ved dataskjerm større deler av dagen, krav på å få dekket utgifter til synsprøve og databriller av arbeidsgiver. Dette forutsetter at du har behov for en annen brille på jobb enn den du bruker privat.

Når du har en spesialtilpasset databrille, vil du samtidig få bedre arbeidsstilling med mindre belastning på nakke og skuldre

Huskeregler ved skjermarbeid

  • Husk å blunke, ta hyppige, korte pauser der man ikke ser på skjermen
  • Husk lysforholdene. Skjermen bør plasseres unna vinduslys, reflekser av sollys og kontorlys. Den bør heller plasseres parallelt med vinduet
  • Benytt 12 punkts skriftstørrelse, ikke velg for liten skrift på skjermen
  • Flatskjerm er best. Den må stå i riktig høyde og avstand og ha riktig oppløsning
  • Anbefalt synsvinkel mot dataskjerm er svakt nedover 5-10 grader. Når man ser rett frem, skal man se rett over kanten på skjermen
  • Unngå for høy plassering av skjermen. Anbefalt avstand til dataskjermen er mellom 50-70 cm
  • Pass på å ha underarmsstøtte
  • Sørg for variasjon i arbeidet
  • Varier sittestillingen. Den beste sittestillingen er alltid den neste!

Ta en synsundersøkelse (synstest) dersom du har øyeplager, hodepine eller vondt i nakke, skuldre eller armer.

Bestill en synsundersøkelse i dag >>