Sjekk synet før skolestart

Veldig mange foreldre har aldri tatt med barnet sitt til synsundersøkelse hos optiker eller lege rett og slett fordi de ikke er klar over hvor viktig det er.  Sjekk synet før skolestart – selv om du ikke mistenker at barnet har synsfeil.

Det er ingen offentlige obligatoriske tilbud om synsundersøkelse etter fireårskontrollen på helsestasjonen. Barnet undersøkes vanligvis ikke i skolehelsetjeneste med mindre det er mistanke om at barnet ser dårlig. Dette gjør at mange barn kan gå i mange år uten at det fanges opp at barnet ser dårlig eller har symptomer og plager som kommer av at barnet anstrenger seg for å se godt nok.

Fireårskontrollen er veldig viktig og vil avdekke de alvorligste synsfeilene. Det dumme er at barn som har mindre alvorlige synsfeil ofte ikke blir fanget opp i denne kontrollen.

Det kan være vanskelig å oppdage at barn ser dårlig, fordi de ser verden rundt seg som de alltid har sett den, og ikke vet om noe annet.

Barn som ser dårlig, kan få problemer med å henge med i undervisningen når de begynner på skolen. Noen ganger kan manglende læringsevne hos barnet mistolkes som atferdsproblemer, konsentrasjonsproblemer eller til og med ADHD eller dysleksi.

Symptomer på at barnet ser dårlig

Som optikere vil vi anbefale foreldre å bli mer bevisste på symptomer som kan være synsrelaterte, slik at de kan følge ekstra godt med dersom de legger merke til at barnet sliter med noen av disse symptomene:

  • har vanskelig for å lære
  • er urolig i lese/leksesituasjon
  • liker ikke å drive med lek som krever godt syn på avstand
  • snubler lett
  • feilbedømmer avstander
  • myser mot sola
  • klager på hodepine eller er uforholdsmessig sliten

Sjekk synet før skolestart

Det sitter mange barn på skolebenkene rundt omkring som ikke ser godt nok, og som burde fått undersøkt synet sitt for å få en bedre hverdag både på skolen og hjemme.

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg har undersøkt synet til nærmere 8000 skolebarn over en tiårsperiode. Resultatet fra denne undersøkelsen er at hvert femte barn trenger utredning, og hvert niende barn har behov for briller eller synstrening.

De aller fleste foreldre vet at de selv har ansvaret for å følge med på barnets syn når det begynner på skolen, og da er det viktig at foreldrene tar barnet med til synsundersøkelse ved skolestart.

Så ofte bør du sjekke barnets syn

Selv om det dokumenters at barnet ser godt ved skolestart er det lurt å gjenta synsundersøkelse med jevne mellomrom. Synet endrer seg hele livet også i oppvekstfasen.

Når barnet har gått noen år på skolen, vil det etter hvert gå fra å lære å lese til å lese for å lære. Det stiller krav til lesehastighet og forståelse.

Synsundersøkelse i 1. klasse, i 3. eller 4. klasse, ved start på ungdomskolen og ved start på videregående er lurt selv om barnet selv sier at det ser godt.

Barn og unge merker ofte ikke selv at synet forandrer seg og noen ganger kan de også være redde for å måtte bruke briller og unnlater å klage på synet sitt.

Bestill en synsundersøkelse i dag >>