SYNSUNDERSØKELSE

synsundersøkelseEn synsundersøkelse omfatter mer enn å finne ut hva slags styrke du trenger på brille eller kontaktlinser. Undersøkelsen kan avdekke synsfeil og øyesykdommer på et tidlig stadium.

Alle bør gå regelmessig til optikeren. Også de som ser bra. Både for å kontrollere øyehelsen og fordi synet kan endre seg uten at du selv legger merke til det.

Hvor ofte du bør ta en synsundersøkelse avhenger av ditt syn, din alder, yrke, generell helse etc. I 5-årsalderen er det naturlig å tenke på den første synsundersøkelsen. Øynene begynner å bli godt utviklet og skal snart ta fatt på mange års skolegang. Deretter bør det foretas en synsundersøkelse hvert 2. til 3. år. Dersom foreldrene selv har sterke briller eller problemer med skjeling bør barnet undersøkes tidligere enn 5. år. Mange utvikler arvelig nærsynthet i puberteten og det er viktig å følge med barnets syn også i denne perioden.

Øynene er en del av kroppen og det er normalt at de også forandrer seg. Den største og raskeste forandringen skjer når vi er mellom 45 og 55 år. Da miste øyelinsen sin elastisitet og det blir vanskeligere å skifte fokus fra avstand til nært hold. Da ser du dårligere når du skal lese og se på data. I dette tidsrommet er det lurt å foreta en årlig synskontroll.

Fra 55 år vil synet fortsatt forandre seg noe, og det er lurt å besøke optikeren hvert 2. år. Dette er viktig for å avdekke eventuelle øyesykdommer på et tidlig stadium.

Dersom optikeren mistenker at øynene dine har en sykdom, får du direkte henvisning til øyelege.

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at optikere skal kunne henvise pasienter direkte til øyelege. Pasientene behøver dermed ikke gå via fastlege eller lege for å bli henvist til øyelege. Pasientene vil få dekket utgifter til undersøkelse og behandling hos øyelege på samme måte som ved henvisning fra lege.

En synsundersøkelse varer mellom 30 og 60 minutter avhengig av alder og syn. I tillegg til grunnleggende undersøkelser utfører optikerne våre nødvendige tilleggsundersøkelser som for eksempel:

  •     Trykkmåling
  •     Fargesynstest
  •     Utvidet synsfeltundersøkelse
  •     Samsyn
  •     Kartlegging av hornhinnen
  •     Fotografering og vurdering av netthinnen

Personer med synsproblemer kommer i hovedsak til optiker i forbindelse med undersøkelse, eller kontroll knyttet til anskaffelse av briller eller kontaktlinser.

Grå og grønn stær, forkalkninger og netthinneavløsninger er de vanligste lidelsene en optiker kan oppdage hos sine pasienter og som må følges opp av øyelege. 

En optiker kan også gjennom sine undersøkelser oppdage for eksempel symptomer på begynnende diabetes og høyt blodtrykk. Dette gir grunnlag for henvisning til allmennlege.

Informasjon etter behandling hos øyelegen vil bli sendt til henvisende behandler, enten optiker eller fastlege. Pasienten kan gi samtykke til at informasjon fra øyelege til optiker også sendes til fastlegen.

Bestill time >>